ผู้ชนะประจำเดือน
{{ winner.username }}  
X  {{ winner.score }}
-:--:--
{{ r.username }}
{{ r.score | number:"2" }}
ผู้ชนะประจำสัปดาห์
JDB PT CQ9 RT JILI FC RSG PG AMB {{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username }}
{{ $index + 1 }}
{{ k.username }}
{{ k.score | number: "2" }}
ผู้ชนะประจำวัน
JDB PT CQ9 RT JILI FC RSG PG AMB {{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username }}
{{ $index + 1 }}
{{ k.username }}
{{ k.score | number: "2" }}
ผู้ชนะประจำวัน
JDB PT CQ9 RT JILI FC PG RSG AMB {{ r[i].username || " " }}
{{ $index + 1 }}
{{ win.username }}
{{ win.score | number: "2" }}
ผู้ชนะประจำวัน