ผู้ชนะประจำเดือน
{{ winner.username }}  
X  {{ winner.score }}
ผู้ชนะประจำวัน
-:--:--
{{ r.username }}
{{ r.score | number:"2" }}
JDB
PT
CQ9
RT
JILI
FC
RSG
ผู้ชนะประจำสัปดาห์
{{ rank.arr_ranked_weekly[wk][0].username }} {{ rank.arr_ranked_weekly[wk][0].score | number: "2" }}
JDB
PT
CQ9
RT
JILI
FC
RSG
{{ r[0].username }} {{ r[0].score | number: "2" }}
JDB
PT
CQ9
RT
JILI
FC
RSG